stažený soubor ŠK

telefon

 

11     doškolení - digitální SE5000

doškolení se mohou zúčastnit pouze ti pracovníci, kteří vlastní osvědčení od výrobce na základní školení digitálních tachografů SE5000 a AMS je vlastníkem vybavení pro daný typ digitálního tachografu:   

doba trvání:         1 dny
místo konání:       Veleslavínova 14, 400 11 Ústí n.L.
prezentace:           8.30 - 9.oo hodin
cena:                    3.000,- Kč bez DPH za osobu  (v ceně není zahrnut oběd)

vyjádření ÚNMZ k vybavení AMS:  

časová platnost doškolení               

závaznou objednávku je možno vyplnit a odeslat pouze na základě naplnění stavu typu školení či doškolení (v tabulce na úvodní straně tohoto webu se zobrazí datum školení či doškolení a budete upozorněni na datum školení e-mailem uvedeným v přihlášce.)

Z á v a z n á   objednávka   na doškolení