z á v a z n á   objednávka na základní školení analogových tachografů VR

Závazná objednávka základního školení na analogové tachografy

Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
E-mail:*
telefon:*
-
účastník 1:
účastník 2:
účastník 3:
výběr datumu školení:*
úřední značka AMS:*
zařízení na ověřování:*

P o d m í n k y
Po obdržení závazné objednávky Vám bude vystaven daňový doklad o školení. Tento daňový doklad musí být uhrazen před konáním samotného školení. 
Po ukončení Vám bude předáno osvědčení o školení na analogové tachografy VR a Stoneridge

Podmínky přečetl:*
opište: