Název a sídlo firmy:*
dodací adresa, nevyplňujte, pokud je shodná se sídlem firmy
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:
OPTIMO - typ:*
výrobní číslo:*
původní hodnota Rev:*

výrobní (sériové) číslo a revizi sofrware naleznete na hlavní obrazovce OPTIMO pod ikonou "aktualizace výrobku"

Poznámka:
na základě Vaší objednávky Vám vystavíme fakturu, po jejím uhrazení závazně objednáme u výrobce software. který je pouze na výrobní číslo které jste uvedli na objednávce.