Závazná objednávka na roční předplatné upgrade software pro OPTIMO

firma Stoneridge zavádí od října 2020 placené upgrade pro zkušební zařízení OPTIMO a OPTIMOs předplacením na 1 rok upgrade.

Cena ročního předplatného aktualizací činí 9.430,- Kč bez DPH

Každý upgrade zařízení je vázán na výrobní číslo k OPTIMO nebo OPTIMO2

Pokud v období do 29.9.2020 bude závazně objednáno roční předplatné aktualizací, je cena 9.430,- Kč bez DPH.

Vezměte prosím na vědomí, že za každou jednotlivou aktualizaci která bude požadována mimo ročního předplatného aktualizací (tj. po 29.9.2020) bude účtováno ze strany Stoneridge částka 16.080,- Kč bez DPH

Název a sídlo firmy:*
dodací adresa, nevyplňujte, pokud je shodná se sídlem firmy
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:
OPTIMO, typ (DELL, LINX):*
výrobní číslo:*
hodnota Rev:*

výrobní (sériové) číslo a revizi sofrware naleznete na hlavní obrazovce OPTIMO pod ikonou "aktualizace výrobku"

Poznámka:
na základě Vaší závazné objednávky Vám vystavíme proforma fakturu, po jejím uhrazení vystavíme daňový doklad a závazně objednáme u výrobce Stoneridge roční předplatné upgradu software, který je pouze na výrobní číslo a které jste uvedli na objednávce. Po dodání aktualizace v průběhu ročního předplatného budete vždy informováni a dohodnut způsob instalace.

Souhlasím s podmínkami zde uvedenými a závazně objednávám