Závazná objednávka na základní školení SE5000 I. a II. generace

Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:*
účastník 1:
účastník 2:
účastník 3:
výběr datumu doškolení:*
úřední značka AMS:*
OPTIMO pro digitální tachografy, v.č.:*
software pro II. generaci SE5000:*
zařízení DSRC:*
osvědčení na analogové tachografy VR:*

P o d m í n k y
Po obdržení závazné objednávky Vám bude vystaven daňový doklad o školení. Tento daňový doklad musí být uhrazen před konáním samotného školení. 
Po ukončení Vám bude předáno osvědčení o školení pro SE5000 I. + II. generace

podmínky přečetl:*
opište: