Text:
Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:*
úřední značka AMS:*

----------------------------------------------------------------------------------------

účastník 1:

----------------------------------------------------------------------------------------

účastník 2:

----------------------------------------------------------------------------------------

účastník 3:

----------------------------------------------------------------------------------------

mají všichni přihlášení základní školení na analogové VR:*

----------------------------------------------------------------------------------------

Výrobní číslo MK II:
Software MK II, Rev.
Výrobní číslo OPTIMO:
výběr datumu doškolení:*

P o d m í n k y
Po obdržení závazné objednávky Vám bude vystaven daňový doklad o doškolení. Tento daňový doklad musí být uhrazen před konáním samotného doškolení. 
Po ukončení Vám bude předáno osvědčení o doškolení na analogové tachografy VR.

Podmínky přečetl:*
opište: