společné doškolení digitálních tachografů VDO DTCO 1381 a Stoneridge SE5000 I.generace
při společném doškolení nelze proškolit pouze jeden typ digitálního tachografu, na proškolení jednoho typu tachografu jsou pořádána doškolení u zástupců výrobce
Termín konání: 12.12. – 13.12. 2019                    Místo konání: penzion Lípa v Arnolticích   odkaz
Pouze 20 míst

Program:
12.12.2019
8.oo – 9.oo hodin ubytování a prezentace
9.oo – 17.oo doškolení VDO DTCO 1381 do rel. 3.0 (káva, občerstvení v průběhu přestávek, oběd a odpolední káva s občerstvením)
17.oo – volná zábava
24.4.2019
8.oo – 15.oo doškolení SE 5000 do rev. 7.6 (káva, občerstvení v průběhu přestávek, oběd)
15.oo ukončení doškolení
Podmínky pro účast:
– při společném doškolení nelze proškolit pouze jeden typ digitálního tachografu, na proškolení jednoho typu tachografu jsou pořádána doškolení u
zástupců výrobce tachografů

doškolení se mohou zúčastnit pouze pracovníci AMS kteří již mají základní školení na digitální tachografy VDO DTCO 1381 a Stoneridge SE5000
– pracoviště jsou vybavena zařízením pro ověřování inteligentních tachografů VDO (WorkShopLink) a Stoneridge (OPTIMO, OPTIMO2)
– omezený počet účastníků na 20 osob
– po přijetí závazné objednávky Vám bude ze strany TACHTEK Solutions s.r.o. a HALE Nord Bohemia s.r.o. vystavena faktura se splatností 5 dnů a zaslána e-mailem
V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude Vámi registrované místo poskytnuto dalšímu zájemci
– cena za doškolení VDO DTCO 1381:     6.000,- Kč bez DPH / 1 osoba (DPH 21%)
– cena za doškolení SE 5000:                 6.000,- Kč bez DPH / 1 osoba (DPH 21%)
Stravu a ubytování si hradí účastníci individuálně v penzionu 

Osvědčení s originálem faktury o doškolení pro jednotlivé typy tachografů Vám bude předáno na konci doškolení
 
Oznámení:
Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
telefon:*
-
E-mail:*
datum konání doškolení
účastník 1:
účastník 2:
účastník 3:
úřední značka AMS:*
osvědčení na digitální tachografy SE500:*
osvědčení na digitální tachografy DTCO 1381:*