společné doškolení digitálních tachografů VDO DTCO 1381 a Stoneridge SE5000
I.generace s možností i II. generace
při společném doškolení nelze proškolit pouze jeden typ digitálního tachografu, na proškolení jednoho typu tachografu jsou pořádána doškolení u zástupců výrobce
Termín konání:
7.12. – 8.12. 2021
Místo konání: penzion Lípa v Arnolticích   odkaz

Pouze 20 míst
– uzávěrka přihlášek do 19.11.2021 nebo do vyčerpání počtu


Program:
7.12.2021
8.oo – 9.oo hodin ubytování a prezentace
9.oo – 17.oo doškolení VDO DTCO 1381 do rel. 3.0
případně dle požadavku rel. 4.x (inteligentní)
(káva, občerstvení v průběhu přestávek, oběd a odpolední káva s občerstvením)
17.oo – volná zábava
8.12.2021
8.oo – 15.oo doškolení SE 5000 do rev. 7.6
případně dle požadavku rev. 8.x (inteligentní)
(káva, občerstvení v průběhu přestávek, oběd)

15.oo ukončení doškolení
Podmínky pro účast:
– při společném doškolení nelze proškolit pouze jeden typ digitálního
tachografu
,
na proškolení jednoho typu tachografu jsou pořádána doškolení u
zástupců výrobce tachografů

doškolení se mohou zúčastnit pouze pracovníci AMS kteří již mají
základní školení
na digitální tachografy VDO DTCO 1381 a Stoneridge SE5000

– pracoviště jsou vybavena zařízením pro ověřování inteligentních tachografů VDO
(WorkShopLink)+DSRC a Stoneridge (OPTIMO, OPTIMO2)+DSRC

– omezený počet účastníků na 20 osob
– po přijetí závazné objednávky Vám bude ze strany TACHTEK Solutions s.r.o. a HALE Nord Bohemia s.r.o. vystavena faktura se splatností 5 dnů a zaslána e-mailem
V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude Vámi registrované místo poskytnuto dalšímu zájemci
– cena za doškolení VDO DTCO 1381:     6.000,- Kč bez DPH / 1 osoba (DPH 21%)
– cena za doškolení SE 5000:                 6.000,- Kč bez DPH / 1 osoba (DPH 21%)
Stravu a ubytování si hradí účastníci individuálně v penzionu 

Osvědčení na SE5000 s originálem faktury Vám bude předáno na konci doškolení
 
Oznámení:
Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
telefon:*
-
E-mail:*
datum konání doškolení
účastník 1:
účastník 2:
účastník 3:
úřední značka AMS:*
osvědčení na digitální tachografy SE5000:*
osvědčení na digitální tachografy DTCO 1381:*