Závazná objednávka na roční předplatné upgrade software pro OPTIMO

firma Stoneridge zavádí od října 2020 placené upgrade pro zkušební zařízení OPTIMO a OPTIMOs předplacením na 1 rok upgrade.

Cena ročního předplatného aktualizací činí 9.430,- Kč bez DPH

Každý upgrade zařízení je vázán na výrobní číslo k OPTIMO nebo OPTIMO2

Pokud v období do 29.9.2020 bude závazně objednáno roční předplatné aktualizací, je cena 9.430,- Kč bez DPH.

Vezměte prosím na vědomí, že za každou jednotlivou aktualizaci která bude požadována mimo ročního předplatného aktualizací (tj. po 29.9.2020) bude účtováno ze strany Stoneridge částka 16.080,- Kč bez DPH

Název a sídlo firmy:*
dodací adresa, nevyplňujte, pokud je shodná se sídlem firmy
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:
OPTIMO, typ (DELL, LINX):*
výrobní číslo:*
hodnota Rev:*

Poznámka:
na základě Vaší závazné objednávky Vám vystavíme fakturu a po jejím uhrazení závazně objednáme u výrobce Stoneridge roční předplatné upgradu software pro rok 2024, který je vázán na výrobní číslo OPTIMO, které jste uvedli na objednávce. Po dodání aktualizace od výrobce pro daný rok budete vždy informováni mailem a bude dohodnut způsob instalace.

Souhlasím s podmínkami zde uvedenými a závazně objednávám  

výrobní (sériové) číslo a revizi sofrware naleznete na hlavní obrazovce OPTIMO pod ikonou "aktualizace výrobku"