Stoneridge_NA_logo_transparent

 OPTIMO pic

11   základní školení - digitální SE5000 I.generace

školení se mohou zúčastnit pouze ti pracovníci, kteří vyhovují podmínkám ve vybavenosti:
- vlastní MK II, včetně konfiguračního zařízení, rev.3.0 a vyšší nebo OPTIMO (zde není nutné konfigurační zařízení)

doba trvání:         2 dny
místo konání:       Veleslavínova 14, 400 11 Ústí n.L.
prezentace:           8.30 - 9.oo hodin
cena:                    14.900,- Kč bez DPH za osobu  (v ceně není zahrnut oběd ani ubytování)

vyjádření ÚNMZ k povinnému vybavení AMS k provádění ověřování:    

závaznou objednávku je možno vyplnit a odeslat pouze na základě naplnění stavu typu školení či doškolení (v tabulce na úvodní straně tohoto webu se zobrazí datum školení či doškolení a budete upozorněni na datum školení e-mailem uvedeným v přihlášce.)

Z á v a z n á   objednávka   na školení