z á v a z n á   objednávka na doškolení digitálních tachografů SE5000 I.generace

Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:*
úřední značka AMS:*

----------------------------------------------------------------------------------------

účastník 1:

----------------------------------------------------------------------------------------

účastník 2:

----------------------------------------------------------------------------------------

účastník 3:

----------------------------------------------------------------------------------------

mají všichni přihlášení základní školení na SE5000 I.generace:*

----------------------------------------------------------------------------------------

Výrobní číslo MK II:
Software MK II, Rev.
výrobní číslo konfiguračního zařízení:*
Výrobní číslo OPTIMO:
výběr datumu doškolení:*

P o d m í n k y
Po obdržení závazné objednávky Vám bude vystaven daňový doklad o do/školení, který bude zaslán na mail uvedený na závazné objednávce. Daňový doklad musí být uhrazen před konáním samotného do/školení. 
Po ukončení Vám bude předáno osvědčení o do/školení na  tachografy VR a Stoneridge

Podmínky přečetl:*
opište: