z á v a z n á   objednávka na doškolení analogových tachografů VR

Závazná objednávka na základní školení SE5000 I. a II. generace

Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:*
účastník 1:
účastník 2:
účastník 3:
výběr datumu doškolení:*
úřední značka AMS:*
OPTIMO pro digitální tachografy, v.č.:*
software pro II. generaci SE5000:*
zařízení DSRC:*
osvědčení na analogové tachografy VR:*

P o d m í n k y
Po obdržení závazné objednávky Vám bude vystaven daňový doklad o do/školení, který bude zaslán na mail uvedený na závazné objednávce. Daňový doklad musí být uhrazen před konáním samotného do/školení. 
Po ukončení Vám bude předáno osvědčení o do/školení na  tachografy VR a Stoneridge

podmínky přečetl:*
opište: