závazná objednávka servisní a technické pomoci pro rok 2024, upgrade zařízení OPTIMO

Název a sídlo firmy:*
dodací adresa, nevyplňujte, pokud je shodná se sídlem firmy
IČO:*
DIČ:
telefon:
-
E-mail:
OPTIMO, typ (DELL, LINX):*
výrobní číslo:*
hodnota Rev:*

Poznámka:
na základě Vaší závazné objednávky Vám vystavíme fakturu a po jejím uhrazení závazně objednáme u výrobce Stoneridge roční předplatné upgradu software pro rok 2024, který je vázán na výrobní číslo OPTIMO, které jste uvedli na objednávce. Po dodání aktualizace od výrobce pro daný rok budete vždy informováni mailem a bude dohodnut způsob instalace.

Souhlasím s podmínkami zde uvedenými a závazně objednávám  

výrobní (sériové) číslo a revizi sofrware naleznete na hlavní obrazovce OPTIMO pod ikonou "aktualizace výrobku"