formulář závazné objednávky na zařízení 

Závazná objednávka zařízení

Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
E-mail:*
úřední značka AMS:
Vyberte zařízení: *

Jestliže je objednávka na upgrade softwaru, zadejte typ a výrobní číslo zařízení OPTIMO

typ: napište jeden ze tří možností: OPTIMO nebo OPTIMO DELL nebo OPTIMO LINX
výrobní číslo S/N:

P o d m í n k y
Po obdržení závazné objednávky Vám bude vystaven daňový doklad o zakoupení přístrojového vybavení. Tento daňový doklad musí být uhrazen před dodáním vybavení.

Podmínky přečetl:*
jméno a příjmení*
opište: