z á v a z n á   objednávka na základní školení analogových tachografů VR

Závazná objednávka základního školení na analogové tachografy

Společnost: *
Sídlo:*
IČO:*
DIČ:
E-mail:*
telefon:*
-
účastník 1:
účastník 2:
účastník 3:
výběr datumu školení:*
úřední značka AMS:*
zařízení na ověřování:*

P o d m í n k y
Po obdržení závazné objednávky Vám bude vystaven daňový doklad o do/školení, který bude zaslán na mail uvedený na závazné objednávce. Daňový doklad musí být uhrazen před konáním samotného do/školení. 
Po ukončení Vám bude předáno osvědčení o do/školení na  tachografy VR a Stoneridge

Podmínky přečetl:*
opište: