společné doškolení digitálních tachografů VDO DTCO 1381 a Stoneridge SE5000
I.generace s možností i II. generace
při společném doškolení nelze proškolit pouze jeden typ digitálního tachografu, na proškolení jednoho typu tachografu jsou pořádána doškolení u zástupců výrobce
Termín konání: 29. – 30.11.2022
Místo konání: penzion Lípa v Arnolticích   odkaz
Pouze 20 míst

Program:
xx.xx.xxxx
8.oo – 9.oo hodin ubytování a prezentace
9.oo – 17.oo doškolení VDO DTCO 1381 do rel. 3.0
případně dle požadavku rel. 4.x (inteligentní)
(káva, občerstvení v průběhu přestávek, oběd a odpolední káva s občerstvením)
17.oo – volná zábava
xx.xx.xxxx
8.oo – 15.oo doškolení SE 5000 do rev. 7.6
případně dle požadavku rev. 8.x (inteligentní)
(káva, občerstvení v průběhu přestávek, oběd)

15.oo ukončení doškolení
Podmínky pro účast:
– při společném doškolení nelze proškolit pouze jeden typ digitálního
tachografu
,
na proškolení jednoho typu tachografu jsou pořádána doškolení u
zástupců výrobce tachografů

doškolení se mohou zúčastnit pouze pracovníci AMS kteří již mají
základní školení
na digitální tachografy VDO DTCO 1381 a Stoneridge SE5000

– pracoviště jsou vybavena zařízením pro ověřování inteligentních tachografů VDO
(WorkShopLink)+DSRC a Stoneridge (OPTIMO2)+DSRC od SE a nainstalovaný aktuální software pro ověřování inteligentních tachografů

– omezený počet účastníků na 20 osob
– po přijetí závazné objednávky Vám bude ze strany HALE Nord Bohemia s.r.o. vystavena faktura se splatností 10 dnů a zaslána e-mailem
V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti bude Vámi registrované místo poskytnuto dalšímu zájemci
– cena za doškolení VDO DTCO 1381:     8.000,- Kč bez DPH / 1 osoba (DPH 21%)
– cena za doškolení SE 5000:                 8.000,- Kč bez DPH / 1 osoba (DPH 21%)
Stravu a ubytování si hradí účastníci individuálně v penzionu 

Osvědčení na SE5000 s originálem faktury Vám bude předáno na konci doškolení