11   doškolení – pro SE5000 I. a II.generace

doškolení se mohou zúčastnit pouze ti pracovníci, kteří vyhovují podmínkám ve vybavenosti:
– vlastní OPTIMO nebo OPTIMO2 se softwarem pro SE5000 II.generace, zařízení DSRC
– pracovník již vlastní osvědčení na digitální tachografy SE500 I.generace

doba trvání:         1 dny
místo konání:       Veleslavínova 14, 400 11 Ústí n.L.
prezentace:           8.30 – 9.oo hodin
cena:                    8.000,- Kč bez DPH za osobu  (v ceně není zahrnut oběd ani ubytování)

vyjádření ÚNMZ k povinnému vybavení AMS k provádění ověřování:  

závaznou objednávku je možno vyplnit a odeslat pouze na základě naplnění stavu typu školení či doškolení (v tabulce na úvodní straně tohoto webu se zobrazí datum školení či doškolení a budete upozorněni na datum školení e-mailem uvedeným v přihlášce.)

Z á v a z n á   objednávka   na doškolení