11     doškolení – pouze analogové VR 8300, 8400 a 2400 

doškolení se mohou zúčastnit pouze ti pracovníci, kteří vlastní osvědčení od výrobce na daný typ tachografu a AMS je vlastníkem vybavení pro daný typ analogového tachografu V/R 8300, 8400 a 2400

doba trvání:         1 dny
místo konání:       Veleslavínova 14, 400 11 Ústí n.L.
prezentace:           8.30 – 9.oo hodin
cena:                     3.000,- Kč bez DPH za osobu  (v ceně není zahrnut oběd)

vyjádření ÚNMZ k vybavení AMS:  

časová platnost doškolení: 5 let

závaznou objednávku je možno vyplnit a odeslat pouze na základě naplnění stavu typu školení či doškolení (v tabulce na úvodní straně tohoto webu se zobrazí datum školení či doškolení a budete upozorněni na datum školení e-mailem uvedeným v přihlášce.)

Z á v a z n á   objednávka   na doškolení