11   základní školení - digitální SE5000 I. a II.generace

školení se mohou zúčastnit pouze ti pracovníci, kteří vyhovují podmínkám ve vybavenosti:
- OPTIMO nebo OPTIMO2 se softwarem pro tachografy SE5000 II. generace a zařízení DSRC

doba trvání:         2 dny
místo konání:       Veleslavínova 14, 400 11 Ústí n.L.
prezentace:           8.30 - 9.oo hodin
cena:                    14.900,- Kč bez DPH za osobu  (v ceně není zahrnut oběd ani ubytování)

vyjádření ÚNMZ k povinnému vybavení AMS k provádění ověřování:    

závaznou objednávku je možno vyplnit a odeslat pouze na základě naplnění stavu typu školení či doškolení (v tabulce na úvodní straně tohoto webu se zobrazí datum školení či doškolení a budete upozorněni na datum školení e-mailem uvedeným v přihlášce.)

Z á v a z n á   objednávka   na školení